Gizlilik Politikası

Değerli kullanıcılarımız, Birebir Digital TV İçerik Üretim Merkezi A.Ş. (biz” veya Birebir TV) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine azami özeni göstermekteyiz. Bu nedenle, internet sitemiz www.1e1.tv’ye (Site) kullanıcı üyeliği işlemlerini gerçekleştirmeniz, Site üzerinden eğitim paketlerine (“Ürün”) erişiminiz ve Site’yi kullanımınız kapsamında kişisel verilerinizi işlemekte ve aktarmaktayız. Bu nedenle, işbu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası aracılığıyla (Politika) kişisel verilerinizi nasıl ve neden topladığımızı, kullandığımızı, depoladığımızı ve paylaştığımızı şeffaf bir şekilde açıklamak, ayrıca kişisel verilerinizi bizimle paylaşmak hususunda sahip olduğunuz hakları ve tercihleri özetlemek istiyoruz. 

Belirtmek isteriz ki, kişisel verilerinizi işbu Politika’da açıklanan amaçlar doğrultusunda, açık rızanız ile veya açık rızanıza gerek olmaksızın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) düzenlenen istisnalar kapsamında işleyebilir ve/veya üçüncü kişilere aktarabiliriz. 

Site’yi kullandığınızda ve/veya bizimle kişisel veri paylaştığınızda işbu Politika’yı kabul etmiş sayılırsınız. 

Topladığımız Veriler ve Kullanım Şartları

Site’ye üye olmanız esnasında bizimle paylaşmış olduğunuz Ad, Soyad, Telefon Numarası ve E-posta adresinden oluşan kişisel verileriniz, kullanıcı hesabınızın oluşturulması ve Site ve hizmetlerimizden faydalanmanız amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Site üzerinden bir eğitim paketi satın almanız halinde Ad, Soyad, E-Posta, Adres, Telefon Numarası, T.C. Kimlik Numarasından oluşan kişisel verileriniz, tarafınıza fatura düzenlenmesi ve iletilmesi ile muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (ç) bendi uyarınca “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Bu kişisel verilerinizi bizimle paylaşmadan Site’ye üye olmanız ve Ürün’ü satın almanız mümkün değildir.

Öte yandan IP verileriniz, Sitemizin güvenliğini arttırmak, trendleri analiz etmek ve Sitemizi yönetmek amacıyla ve ayrıca Site içerisindeki hareketinizi, Siteye yönlendirildiğiniz internet sitelerini, media player (ortam yürütücüsü) kullanımınızı, Siteye erişim zamanlarınızı ve kullanıcı deneyimlerinizi analiz etmek amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Ayrıca, Site ve Ürün ile ilgili karşılaşmış olduğunuz sorunların bildirilmesi ve/veya bilgi ve destek talepleriniz gibi sebeplerle Birebir TV ile irtibata geçerek, kişisel verilerinizi şahsen paylaşmanız halinde, taleplerinize yönelik sizlere destek sağlamak amacıyla iletişim bilgileriniz KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi gereğince “sözleşmenin kurulması ve ifası”, KVKK Madde 5 Fıkra 2 (d) bendi uyarınca “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ile KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi gereğince “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Site’de yer alan iletişim formunu doldurmak suretiyle Birebir TV’ye elektronik ortamda sağlamış olduğunuz, ad, soyad ve e-posta adresinizden oluşan kişisel verileriniz, görüş öneri ve iletişim talebinizin değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda size geri dönüşün sağlanabilmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması” ve KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, iletişim formunda yer alan “Mesajınız” başlığı altında, Birebir TV ile yukarıdaki bilgiler haricinde bir kişisel veri paylaşmış olmanız halinde, paylaşmış olduğunuz bu kişisel veriler KVKK Madde 5 Fıkra 2 (d) bendi uyarınca “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir. 

Satın almış olduğunuz eğitim paketini tamamlamanız halinde, ilgili üniversite tarafından adınıza sertifika düzenlenebilmesi için Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarasından oluşan kişisel verileriniz, ilgili üniversite ile “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki nedenine dayalı olarak paylaşılmaktadır. 

Sitede yapılacak bakım ve düzenlemeler sebebiyle Site’ye erişim sağlanamaması, erişimin gecikmesi gibi durumlarda size bilgi vermek veya üyelik bitişinizi hatırlatmak veya ödeme işlemleri hakkında bilgi vermek amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz. Bu tip bildirimler ticari amaçlı olmayıp, Site’yi kullanımınıza ilişkin olduğundan bunları iptal etmeniz mümkün değildir.  Ancak tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine izin vermeniz halinde, Birebir TV size ticari elektronik ileti gönderebilecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verdikten sonra, dilediğiniz zaman bu iletileri almayı reddedebilirsiniz. Redde dair talebin Mesafeli Satış Sözleşmesinde yazılı iletişim kanallarından biri ile Birebir TV’ye ulaşmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

Bizlerle, aile üyeleriniz de dahil olmak üzere 3.kişilerin bilgilerini paylaşmanız halinde bu kişilerin bilgilendirilmesinin ve kanunen gerekmesi halinde açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunuzda olduğunu önemle belirtmek isteriz. 

Güvenlik Önlemleri

Kişisel verileriniz yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesine uygun olarak saklanmaktadır. Saklama süresinin sona ermesi ile birlikte kişisel verileriniz KVKK’ya ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun şekilde imha edilmektedir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini korumak üzere teknik ve idari önlemler tarafımızca alınmaktadır. Ancak lütfen hiçbir sistemin tamamen güvenli olmadığını unutmayınız. Yetkisiz erişime ve kişisel verilerin gereksiz yere sistemlerimizde saklanmasına karşı korunmak için sistemlerimize takma ad verme, şifreleme, erişim ve saklama politikaları gibi çeşitli politikalar uygulamaktayız. Ancak, internetin tamamen güvenli bir ortam olmaması nedeniyle tarafımızca gerekli tüm teknik önlemler eksiksiz olarak alınsa dahi kişisel verilerinizin ele geçirilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğumuz olmadığını siz değerli kullanıcılarımıza hatırlatmak isteriz.

Parolanız kullanıcı hesabınızı koruduğundan yalnızca Birebir TV hesabınıza özgü, güçlü bir parola kullanmanızı, parolanızı kimseyle paylaşmamanızı, bilgisayarınıza ve tarayıcınıza erişimi sınırlandırmanızı ve Site’yi kullandıktan sonra oturumunuzu kapatmanızı öneririz.

Bağlantılar

Site’de üçüncü taraflara ve üçüncü taraf web sitelerine bağlantı verebiliriz. İşbu Politika yalnızca Site’ye ve Birebir TV’ye ilişkin olup üçüncü taraflar ve üçüncü taraf web siteleri bakımından herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu bağlamda, Site üzerinden link verilen diğer web sitelerini kontrol edemediğimizin altını çizmek isteriz. Üçüncü taraf web sitesine girdiğinizde Site’den ayrıldığınızı ve sağladığınız kişisel verilerin işbu Politika kapsamında olmadığını dikkate alınız. Kişisel verilerinizi nasıl topladıklarını ve işlediklerini öğrenmek için ilgili web sitesinin gizlilik politikasını okumanızı öneririz.

Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında Birebir TV’ye başvurarak; 

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  2. Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme, 
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  6. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  7. Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, 
  9. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

hakkınız bulunmaktadır. 

Bu haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Veko Giz Plaza Apt. No:3/45 Sarıyer/İSTANBUL adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde ………… elektronik posta adresine veya ……… kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak başvurabilirsiniz.

Politikamızdaki Değişiklikler

İşbu Politika’nın yürürlüğe girdiği tarih aşağıda belirtilmiştir. İşlediğimiz kişisel verilerde, aldığımız güvenlik önlemlerinde, Site’de değişiklik olması durumunda işbu Politikayı güncelleyebiliriz. Politikalarda esaslı bir değişiklik yaptığımız takdirde Site’de güncellenmiş Politika ile birlikte sizlerin dikkatini çekecek bir bildirim yayımlanacaktır. Ayrıca bu durumu kayıtlı iletişim bilgilerinizi (örneğin, e-posta, bildirim veya eş değerdeki başka bir yöntem) kullanmak suretiyle size bildiririz. Bahsi geçen bildirimleri yaptıktan sonra Site’yi kullanmaya devam etmeniz halinde Politika’daki değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. İşbu Politika’nın en son ne zaman güncellendiğini görmek için, lütfen aşağıdaki “Son Güncelleme” kısmına bakın.