K.V.K.K.

Sayın İlgili,

Bu metni Birebir Digital TV İçerik Üretim Merkezi A.Ş.  (“Birebir TV”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, www.1e1.tv internet sitesine (“Site”) kullanıcı üyelik kaydınızın yapılması, tarafınızca eğitim paketlerinin (“Ürün”) satın alınması esnasında ve üyeliğiniz süresince kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması ve yasal haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla sunmaktayız.

Site’ye üye olmanız esnasında Site vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz Ad, Soyad, Telefon Numarası ve E-posta adresinden oluşan kişisel verileriniz, kullanıcı hesabınızın oluşturulması ve Site ve hizmetlerimizden faydalanmanız amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Site üzerinden bir eğitim paketi satın almanız halinde; Ad, Soyad, E-Posta, Adres, Telefon Numarası, T.C. Kimlik Numarasından oluşan kişisel verileriniz, tarafınıza fatura düzenlenmesi ve iletilmesi ile muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (ç) bendi uyarınca “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

IP verileriniz, Sitemizin güvenliğini arttırmak, trendleri analiz etmek ve Sitemizi yönetmek amacıyla ve ayrıca Site içerisindeki hareketinizi, Siteye yönlendirildiğiniz internet sitelerini, media player (ortam yürütücüsü) kullanımınızı, Siteye erişim zamanlarınızı ve kullanıcı deneyimlerinizi analiz etmek amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Ayrıca, Site ve Ürün ile ilgili karşılaşmış olduğunuz sorunların bildirilmesi ve/veya bilgi ve destek talepleriniz gibi sebeplerle Birebir TV ile irtibata geçerek, kişisel verilerinizi şahsen paylaşmanız halinde, taleplerinize yönelik sizlere destek sağlamak amacıyla iletişim bilgileriniz KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi gereğince “sözleşmenin kurulması ve ifası”, KVKK Madde 5 Fıkra 2 (d) bendi uyarınca “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ile KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) bendi gereğince “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Satın almış olduğunuz eğitim paketini tamamlamanız halinde, ilgili üniversite tarafından adınıza sertifika düzenlenebilmesi için Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarasından oluşan kişisel verileriniz, ilgili üniversite ile “sözleşmenin kurulması ve ifası” hukuki nedenine dayalı olarak paylaşılmaktadır. 

Birebir TV ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin üçüncü şahıslara ait olması halinde bu kişilerin bilgilendirilmesinin ve kanunen gerekmesi halinde açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunda olduğunu önemle belirtmek isteriz.

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11’de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Veko Giz Plaza Apt. No:3/45 Sarıyer/İSTANBUL adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde …………elektronik posta adresine veya ……… kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak başvurabilirsiniz.