Sezer Akarcalı

Hakkında

EĞİTİM BİLGİLERİ
2018 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Prof. Dr. (devam ediyor)
1996 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Doç. Dr.
1990 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yrd. Doç. Dr.
1989 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Doktora
1984 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Yüksek Lisans
1976 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın ve Yayın Yüksek Okulu, Lisans
1972 Ankara Atatürk Lisesi

ÜYESİ BULUNDUĞU KURULUŞLAR
1. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı
2. İletişim Araştırmaları Derneği İLAD

İŞ DENEYİMİ
1977-1979 TPAO Gn.Md. Planlama Müdürlüğü, Uzman
1979-1981 TRT Yurt Dışı Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Prodüktör
1981 - Ankara Üniversitesi SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu, Asistan
20I8- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Prof. Dr. devam ediyor.

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Ankara Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Ankara Üniversitesi Radyosu Ankara Üniversitesi

Yönetim Kurulu Üyesi Akademik Kurul Üyesi Yayın Kurulu Üyesi Fakülte Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi Koordinatör Senato Temsilcisi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (2000-2001) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

Senato Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi Fakülte Kurulu Üyesi Gazetecilik Bölümü Bşk. Bilim Kurulu Üyesi Sürekli Yayın Komisyonu Üyesi
Gençlik ve Spor Sürekli Komisyon Üyesi
Ahmet Yesevi
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (2001 -2002) Gazetecilik veUluslararası
İlişkiler Bölümü Öğr.üyesi1991 -1992 T.C.Turizm Bakanlığı Danışmanı

1992-1995 Avrasya Vakfı Üyesi
1995-1996 Türk Hava Kurumu Genel Yönetim Kurulu Üyesi
1995-2006 Capital Radio Yönetim Kurulu Üyesi
2000-2002 Yeni Avrasya Dergisi Yayın Danışmanı
2005- TRT Kamuoyu Araştırma Platformu Üyesi
2007- RTÜK Kamuoyu Araştırma Platformu Üyesi

KİTAPLAR/DOKTORA TEZİ
1.Propaganda Aracı Olarak Uluslararası Yayınlar (Örnek Olay;Türkiye'nin Sesi Radyosu) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989.
2.Kamusal Radyodan Özel Radyo ve Televizyona Geçiş Süreci, Punto Matbaacılık, Ankara, 1997.
3.Radyo ve Televizyonda Türk Dış Yayınları, İmaj Yayınları, Ankara, 2003.
4. İkinci Dünya Savaşında İletişim ve Propaganda, İmaj Yayınları, Ankara, 2003.
5.Organazing for Social Change. A Manuel for Activists in the 1990's. Kim Bobo, Jackıe Kendal, Seven Locks Press, New York, 1991.27l.s.(Çeviri) Gündoğan Yay. İstanbul, 2003.
8. Medyada Tahakküm ve Strateji , 2018 (Hazırlanıyor)
9. Rusya Federasyonu Sağlık Turizmi, TC Sağlık Bakanlığı Yay. 2016
10.Kazakistan Sağlık Turizmi, TC. .Sağlık Bakanlığı Yay. 2016
11. Azerbaycan Sağlık Turizmi, TC Sağlık Bakanlığı Yay. 2016
7.Avrupa Birliği İletişim Politikaları ve Kamu Hizmeti Yayıncılığı, 2017 (Hazırlanıyor)
8. Medyada Tahakküm ve Strateji ,2018 (Hazırlanıyor)

MAKALELER
Yapısal-Fonksiyonel Kuram Açısından TRT Kurumu,Yıllık, 1988, AÜ.B YYO. Yay.
Ankara, 1988.
Basının Görevleri ve Basın Özgürlüğü, AÜ.SBF Dergisi, Cilt XLIV, Sayı l-2,Ocak-
Haziran,AÜSBF. Yay.,Ankara,l 989
Uluslararası Radyo Yayınlarının Teknik ve İçerik Düzenlemesi,Yıllık, 1989-90
AÜBYYO Yay.,Ankara,1990.
4. Radyonun Dayanılmaz Hafifliği,Yıllık/1,AÜİLEF Yay.,Ankara,
Terör ve Medyanın Sorumluluğu,Yıllık/3,AÜİLEF Yay.,Ankara, 1993.
Uluslararası İletişimde Propaganda ve İdeoloji,Yıllık 1994,AÜİLEF
Yay.Ankara,1995.
Şiddet ve Medya:Demokrasiler ve Terör, Ankara,TDV, 1994.

Televizyon ve Şiddet, Demokrasi Gündemi Dergisi, TDV Yay., Ankara,1995.
9. Uluslararası Radyo Yayıncılığı,Problemler,Beklentiler, Demokrasi Gündemi
Dergisi,TDV Yay., 1995.
Türkiye'nin Ateşle İmtihanı, İdea-Politik Dergisi, İstanbul, 1999.
Toplumunun Güdülenmesinde Basının Rolü,Bildiri,Uluslararası Psikiyatri
Kongresi,Göreme, Ekim, 1999.

Deprem ve Medya, Bildiri,Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, 2000.
Atatürk ve Eğitim,Bildiri,Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,Panel,Bişkek,200I.
Atatürk, İletişim ve Radyo,Bildiri,19,Mayıs Uluslararası Atatürk Sempozyumu,
. KTMÜ, Bişkek,2001.
Radyonun Dünü,Bugünü ve Geleceği,Bildiri,2.Ulusal İletişim
Kongresi,İstanbul,2001.
Uluslararası İletişimde Bağımlılık:Tek Yönlü İletişim,Bildiri,Bişkek Hümaniter
Üniversitesi Uluslararası Medya Kongresi,Bişkek,2001.
İnternet Ortamında Turizm Amaçlı Tanıtma:Kırgız Turizm-Net Model Önerisi
Bildiri, Uluslararası Küçük ve Orta Boy İşletmeler Kongresi, Bişkek, 2001.
Disiplinlerarası Bir Alan Olarak İletişim, Bildiri, Kazakistan Cumhuriyetinin
Bağımsızlığının 10. Yılı İçin Düzenlenen Uluslararası Konferans, Çimkent,
27-29.Mart.2002.
Uluslararası İletişim ve Ortak Kültür, Bildiri, Avrasya Kültürü; Gelişme Yönü,
Özellikleri ve Geleceği Konulu Uluslararası Cumhuriyet Bilim Konferansı, Astana,
12-13.Nisan.2002.
Küreselleşme Sürecinde Medyanın Rolü, Bildiri, Küreselleşme Sürecinde Orta Asya
Ekonomi, Kültür ve Politika.Uluslararası Bilim ve Pratik Konferansı, Almati,
23.Nisan.2002.
2O.Gelişen Ekonomiler ve Uluslararası Reklam, Bildiri Toplumun Ekonomik ve Sosyal Seviyesinin Artırılması Yolları konulu Uluslararası Konferans.Semerkant/Özbekistan, 7-8.Haziran.2002.
Yeni İletişim Teknolojileri:Birleşik Hizmetler Sayısal Ağ Sistemi., Bildiri,
V.Uluslararası Bilim Konferansı, Karaganda/Kazakistan, 25-27.Haziran.2002.
Türk Radyoculuğunun 70.Yılı, Bildiri, AÜ Uygulama ve Araştırma Merkezi,Panel,
Ankara, 1995.
Türk Dış Yayınları, ODTÜ Radyo Paneli Ankara, 1999.

İlk Yıllarda Radyoculuk: Radyoculuk Serüvenimiz, Ankara, AÜBYAUM,
Aralık, 1997.
Türkiye'de Kamusal ve Özel Radyo Süreci: Dünden Bugüne Radyo, Ankara,
AÜ.HİK, 2003.
Stratejik İletişim ve Türk Dış Yayınları İçin Bir Model Önerisi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Uluslararası Sempozyum, Bildiri ve Kitabı 2014
Yeni Kamusal Alan ve Sosyal Medya, Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası İletişim Sempozyumu, Bildiri ve Kitabı, 2013.

ARAŞTIRMA/PROJE/RAPOR
1 Ankara Üniversitesi Radyosu, Araştırma, Rapor ve Proje,1994.
2.Türkiye'de Yerel Medya Araştırma Projesi, AÜ.İLEF-TDV, 1999. 3.Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi,
3.Anadolu Uygarlıklarının Müzikle İletişimi, Ankara Üniversitesi; 1999.
4.Suriyeli Kadın ve Çocuk Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişimi
5. Kendi Anlatımlarıyla Kırgızistan Sinemasının Ustaları; 2013 ( devam ediyor)
6. Türklerin Bilinmeyen Tarihi; Kırgızistan Saymalı Taşları Veri Tabanı Projesi, 2013
( devam Ediyor)
7. Suriyeli Kadın ve Çocuk Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişim Projesi; TC Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ve Unicef , 2016, Koordinatör.

YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARI
1 .Uluslararası İletişimde Çin ve Çin İdeolojisi,Yüksel Lisans Tezi, Tamamlandı, 1999.

2.Türkiye'nin Turizm Amaçlı Tanıtılması ve İnternet, Yüksek Lisans Tezi,
Tamamlandı. 1999.

3.Medya Stratejilerinin Bireyin Karar Verme Mekanizmalarına Etkileri, Yüksek
Lisans Tezi, Tamamlandı. 1998.

4.Yerel Medya ve Demokratikleşme, Yüksek Lisans Tezi, Tamamlandı, 2001.

5.Türkiye'de Yerel Medya ve Demokrasi, Yüksek Lisans Tezi, 1998.

6.Medya ve Terör, Yüksek Lisans Tezi, Tamamlandı. 1999.

7.11.Eylül 2001 Olayı Haber Fotoğraflarının Kodlanması, Doktora Tezi,
tamamlandı.2004

8.Popüler Kültür Ürünü Olarak Türk Pop Müzik Videoları, Yüksek Lisans Tezi,
Tamamlandı.20O6.

9.Uluslar arası İletişimde Kültür Transferi ve Harry Potter:, Yüksek Lisans Tezi,
devam ediyor.

10.Televizyonda Rating Kavramı, Yüksek Lisans Tezi, tamamlandı.2007.

Siyasal Reklam ve AKP Örneği, Yüksek Lisans Tezi, tamamlandı,2007.

Küreselleşme ve Uluslararası Reklam, Yüksek Lisans Tezi, tamamlandı, 2008.

Kıbrıs Sorunu Cozum Surecinde Annan Plani, Doktora Tezi, tamamlandi, 2010.

Ikinci Dunya Savasi Sureci Icinde Amerikan ve Sovyet Propagandist Canlandirma
Sinemasinin Ideolojik ve Sanatsal Karsilastirmali Analizi, Doktora tezi, tamamlandı. 2012.

15. Tahakkum ve Direnis Stratejilerinin Kurulus Alani Olarak Medya: Tv Tartisma Programlari
Uzerinden Bir Soylem Analizi, Doktora Tezi, Tamamlandı, 2013.K. VERDİĞİ DERSLER
Propaganda ve İdeoloji Aktarım Aracı Olarak Dış Yayınlar
Uluslararası Yayınlarda Radyo ve Televizyon Politikaları
Kitle İletişim Sistemleri
Türk Dış Yayınları
Senaryo Yazarlığı
Radyoda Program Yapım ve Yönetimi
Film Yapımı
Siyaset Bilimine Giriş
Uluslararası İletişim
Haber Analizi ve Teknikleri
Uygulamalı Radyo ve Televizyon Çalışması
Medyada Yasal Düzenlemeler
İletişim Araştırmaları Semineri
Kültür Araştırmaları Semineri
Türkiye'de Siyasal ve Güncel Sorunlar
Medya Çalışmaları
Kitle İletişim Kuramları
Gorsel Okur Yazarlık
Uluslararası Iliskiler ve Medya
Uluslararasi Guncel Sorunlar
Sinema Kuramlari
Siyasal Dusunceler Tarihi
Media Policy
Türkiye Siyasal Hayatı ve Kurumları

L. DİĞER ÇALIŞMALAR
1.Safranbolu'da Zaman, Belgesel Film, 1977, Antalya Film Festivali Altın Portakal Ödülü, İtalya Verona Film Festivali Belgesel Film Ödülü,Yönetmen Yrd.
2.Kula'da Üç Gün, Belgesel Film, 1983, Antalya Film Festivali Altın Portakal Ödülü,Yönetmen Yrd.
3.Dolmabahçe ve Atatürk, Belgesel Film, 1984,Yönetmen Yrd.
4.Anadolu'nun Petrol Yolu, Belgesel Film, 1984,Yönetmen Yrd.
5.Türk Dış Yayınlarının 40.Yılı, Belgesel, 1988,Yönetmen
6.THK Paraşüt Eğitim Filmi, 1982,Yönetmen
7.Sabiha Gökçen, Biyografi, 2005.

Eğitmen Kursları

Kurs bulunamadı.
Sıfırla

EĞİTİM BİLGİLERİ
2018 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Prof. Dr. (devam ediyor)
1996 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Doç. Dr.
1990 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yrd. Doç. Dr.
1989 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Doktora
1984 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Yüksek Lisans
1976 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın ve Yayın Yüksek Okulu, Lisans
1972 Ankara Atatürk Lisesi

ÜYESİ BULUNDUĞU KURULUŞLAR
1. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı
2. İletişim Araştırmaları Derneği İLAD

İŞ DENEYİMİ
1977-1979 TPAO Gn.Md. Planlama Müdürlüğü, Uzman
1979-1981 TRT Yurt Dışı Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Prodüktör
1981 – Ankara Üniversitesi SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu, Asistan
20I8- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Prof. Dr. devam ediyor.

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Ankara Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Ankara Üniversitesi Radyosu Ankara Üniversitesi

Yönetim Kurulu Üyesi Akademik Kurul Üyesi Yayın Kurulu Üyesi Fakülte Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi Koordinatör Senato Temsilcisi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (2000-2001) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi

Senato Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi Fakülte Kurulu Üyesi Gazetecilik Bölümü Bşk. Bilim Kurulu Üyesi Sürekli Yayın Komisyonu Üyesi
Gençlik ve Spor Sürekli Komisyon Üyesi
Ahmet Yesevi
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (2001 -2002) Gazetecilik veUluslararası
İlişkiler Bölümü Öğr.üyesi1991 -1992 T.C.Turizm Bakanlığı Danışmanı

1992-1995 Avrasya Vakfı Üyesi
1995-1996 Türk Hava Kurumu Genel Yönetim Kurulu Üyesi
1995-2006 Capital Radio Yönetim Kurulu Üyesi
2000-2002 Yeni Avrasya Dergisi Yayın Danışmanı
2005- TRT Kamuoyu Araştırma Platformu Üyesi
2007- RTÜK Kamuoyu Araştırma Platformu Üyesi

KİTAPLAR/DOKTORA TEZİ
1.Propaganda Aracı Olarak Uluslararası Yayınlar (Örnek Olay;Türkiye’nin Sesi Radyosu) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989.
2.Kamusal Radyodan Özel Radyo ve Televizyona Geçiş Süreci, Punto Matbaacılık, Ankara, 1997.
3.Radyo ve Televizyonda Türk Dış Yayınları, İmaj Yayınları, Ankara, 2003.
4. İkinci Dünya Savaşında İletişim ve Propaganda, İmaj Yayınları, Ankara, 2003.
5.Organazing for Social Change. A Manuel for Activists in the 1990’s. Kim Bobo, Jackıe Kendal, Seven Locks Press, New York, 1991.27l.s.(Çeviri) Gündoğan Yay. İstanbul, 2003.
8. Medyada Tahakküm ve Strateji , 2018 (Hazırlanıyor)
9. Rusya Federasyonu Sağlık Turizmi, TC Sağlık Bakanlığı Yay. 2016
10.Kazakistan Sağlık Turizmi, TC. .Sağlık Bakanlığı Yay. 2016
11. Azerbaycan Sağlık Turizmi, TC Sağlık Bakanlığı Yay. 2016
7.Avrupa Birliği İletişim Politikaları ve Kamu Hizmeti Yayıncılığı, 2017 (Hazırlanıyor)
8. Medyada Tahakküm ve Strateji ,2018 (Hazırlanıyor)

MAKALELER
Yapısal-Fonksiyonel Kuram Açısından TRT Kurumu,Yıllık, 1988, AÜ.B YYO. Yay.
Ankara, 1988.
Basının Görevleri ve Basın Özgürlüğü, AÜ.SBF Dergisi, Cilt XLIV, Sayı l-2,Ocak-
Haziran,AÜSBF. Yay.,Ankara,l 989
Uluslararası Radyo Yayınlarının Teknik ve İçerik Düzenlemesi,Yıllık, 1989-90
AÜBYYO Yay.,Ankara,1990.
4. Radyonun Dayanılmaz Hafifliği,Yıllık/1,AÜİLEF Yay.,Ankara,
Terör ve Medyanın Sorumluluğu,Yıllık/3,AÜİLEF Yay.,Ankara, 1993.
Uluslararası İletişimde Propaganda ve İdeoloji,Yıllık 1994,AÜİLEF
Yay.Ankara,1995.
Şiddet ve Medya:Demokrasiler ve Terör, Ankara,TDV, 1994.

Televizyon ve Şiddet, Demokrasi Gündemi Dergisi, TDV Yay., Ankara,1995.
9. Uluslararası Radyo Yayıncılığı,Problemler,Beklentiler, Demokrasi Gündemi
Dergisi,TDV Yay., 1995.
Türkiye’nin Ateşle İmtihanı, İdea-Politik Dergisi, İstanbul, 1999.
Toplumunun Güdülenmesinde Basının Rolü,Bildiri,Uluslararası Psikiyatri
Kongresi,Göreme, Ekim, 1999.

Deprem ve Medya, Bildiri,Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, 2000.
Atatürk ve Eğitim,Bildiri,Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,Panel,Bişkek,200I.
Atatürk, İletişim ve Radyo,Bildiri,19,Mayıs Uluslararası Atatürk Sempozyumu,
. KTMÜ, Bişkek,2001.
Radyonun Dünü,Bugünü ve Geleceği,Bildiri,2.Ulusal İletişim
Kongresi,İstanbul,2001.
Uluslararası İletişimde Bağımlılık:Tek Yönlü İletişim,Bildiri,Bişkek Hümaniter
Üniversitesi Uluslararası Medya Kongresi,Bişkek,2001.
İnternet Ortamında Turizm Amaçlı Tanıtma:Kırgız Turizm-Net Model Önerisi
Bildiri, Uluslararası Küçük ve Orta Boy İşletmeler Kongresi, Bişkek, 2001.
Disiplinlerarası Bir Alan Olarak İletişim, Bildiri, Kazakistan Cumhuriyetinin
Bağımsızlığının 10. Yılı İçin Düzenlenen Uluslararası Konferans, Çimkent,
27-29.Mart.2002.
Uluslararası İletişim ve Ortak Kültür, Bildiri, Avrasya Kültürü; Gelişme Yönü,
Özellikleri ve Geleceği Konulu Uluslararası Cumhuriyet Bilim Konferansı, Astana,
12-13.Nisan.2002.
Küreselleşme Sürecinde Medyanın Rolü, Bildiri, Küreselleşme Sürecinde Orta Asya
Ekonomi, Kültür ve Politika.Uluslararası Bilim ve Pratik Konferansı, Almati,
23.Nisan.2002.
2O.Gelişen Ekonomiler ve Uluslararası Reklam, Bildiri Toplumun Ekonomik ve Sosyal Seviyesinin Artırılması Yolları konulu Uluslararası Konferans.Semerkant/Özbekistan, 7-8.Haziran.2002.
Yeni İletişim Teknolojileri:Birleşik Hizmetler Sayısal Ağ Sistemi., Bildiri,
V.Uluslararası Bilim Konferansı, Karaganda/Kazakistan, 25-27.Haziran.2002.
Türk Radyoculuğunun 70.Yılı, Bildiri, AÜ Uygulama ve Araştırma Merkezi,Panel,
Ankara, 1995.
Türk Dış Yayınları, ODTÜ Radyo Paneli Ankara, 1999.

İlk Yıllarda Radyoculuk: Radyoculuk Serüvenimiz, Ankara, AÜBYAUM,
Aralık, 1997.
Türkiye’de Kamusal ve Özel Radyo Süreci: Dünden Bugüne Radyo, Ankara,
AÜ.HİK, 2003.
Stratejik İletişim ve Türk Dış Yayınları İçin Bir Model Önerisi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Uluslararası Sempozyum, Bildiri ve Kitabı 2014
Yeni Kamusal Alan ve Sosyal Medya, Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası İletişim Sempozyumu, Bildiri ve Kitabı, 2013.

ARAŞTIRMA/PROJE/RAPOR
1 Ankara Üniversitesi Radyosu, Araştırma, Rapor ve Proje,1994.
2.Türkiye’de Yerel Medya Araştırma Projesi, AÜ.İLEF-TDV, 1999. 3.Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi,
3.Anadolu Uygarlıklarının Müzikle İletişimi, Ankara Üniversitesi; 1999.
4.Suriyeli Kadın ve Çocuk Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişimi
5. Kendi Anlatımlarıyla Kırgızistan Sinemasının Ustaları; 2013 ( devam ediyor)
6. Türklerin Bilinmeyen Tarihi; Kırgızistan Saymalı Taşları Veri Tabanı Projesi, 2013
( devam Ediyor)
7. Suriyeli Kadın ve Çocuk Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişim Projesi; TC Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ve Unicef , 2016, Koordinatör.

YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARI
1 .Uluslararası İletişimde Çin ve Çin İdeolojisi,Yüksel Lisans Tezi, Tamamlandı, 1999.

2.Türkiye’nin Turizm Amaçlı Tanıtılması ve İnternet, Yüksek Lisans Tezi,
Tamamlandı. 1999.

3.Medya Stratejilerinin Bireyin Karar Verme Mekanizmalarına Etkileri, Yüksek
Lisans Tezi, Tamamlandı. 1998.

4.Yerel Medya ve Demokratikleşme, Yüksek Lisans Tezi, Tamamlandı, 2001.

5.Türkiye’de Yerel Medya ve Demokrasi, Yüksek Lisans Tezi, 1998.

6.Medya ve Terör, Yüksek Lisans Tezi, Tamamlandı. 1999.

7.11.Eylül 2001 Olayı Haber Fotoğraflarının Kodlanması, Doktora Tezi,
tamamlandı.2004

8.Popüler Kültür Ürünü Olarak Türk Pop Müzik Videoları, Yüksek Lisans Tezi,
Tamamlandı.20O6.

9.Uluslar arası İletişimde Kültür Transferi ve Harry Potter:, Yüksek Lisans Tezi,
devam ediyor.

10.Televizyonda Rating Kavramı, Yüksek Lisans Tezi, tamamlandı.2007.

Siyasal Reklam ve AKP Örneği, Yüksek Lisans Tezi, tamamlandı,2007.

Küreselleşme ve Uluslararası Reklam, Yüksek Lisans Tezi, tamamlandı, 2008.

Kıbrıs Sorunu Cozum Surecinde Annan Plani, Doktora Tezi, tamamlandi, 2010.

Ikinci Dunya Savasi Sureci Icinde Amerikan ve Sovyet Propagandist Canlandirma
Sinemasinin Ideolojik ve Sanatsal Karsilastirmali Analizi, Doktora tezi, tamamlandı. 2012.

15. Tahakkum ve Direnis Stratejilerinin Kurulus Alani Olarak Medya: Tv Tartisma Programlari
Uzerinden Bir Soylem Analizi, Doktora Tezi, Tamamlandı, 2013.K. VERDİĞİ DERSLER
Propaganda ve İdeoloji Aktarım Aracı Olarak Dış Yayınlar
Uluslararası Yayınlarda Radyo ve Televizyon Politikaları
Kitle İletişim Sistemleri
Türk Dış Yayınları
Senaryo Yazarlığı
Radyoda Program Yapım ve Yönetimi
Film Yapımı
Siyaset Bilimine Giriş
Uluslararası İletişim
Haber Analizi ve Teknikleri
Uygulamalı Radyo ve Televizyon Çalışması
Medyada Yasal Düzenlemeler
İletişim Araştırmaları Semineri
Kültür Araştırmaları Semineri
Türkiye’de Siyasal ve Güncel Sorunlar
Medya Çalışmaları
Kitle İletişim Kuramları
Gorsel Okur Yazarlık
Uluslararası Iliskiler ve Medya
Uluslararasi Guncel Sorunlar
Sinema Kuramlari
Siyasal Dusunceler Tarihi
Media Policy
Türkiye Siyasal Hayatı ve Kurumları

L. DİĞER ÇALIŞMALAR
1.Safranbolu’da Zaman, Belgesel Film, 1977, Antalya Film Festivali Altın Portakal Ödülü, İtalya Verona Film Festivali Belgesel Film Ödülü,Yönetmen Yrd.
2.Kula’da Üç Gün, Belgesel Film, 1983, Antalya Film Festivali Altın Portakal Ödülü,Yönetmen Yrd.
3.Dolmabahçe ve Atatürk, Belgesel Film, 1984,Yönetmen Yrd.
4.Anadolu’nun Petrol Yolu, Belgesel Film, 1984,Yönetmen Yrd.
5.Türk Dış Yayınlarının 40.Yılı, Belgesel, 1988,Yönetmen
6.THK Paraşüt Eğitim Filmi, 1982,Yönetmen
7.Sabiha Gökçen, Biyografi, 2005.